Hvad er forskellen på et solcelleranlæg og et solvarmeanlæg?

Solceller vs solvarme

Et solfangeranlæg og et solcelleanlæg er begge teknologier, der udnytter solenergi, men de fungerer på forskellige måder og har forskellige anvendelser. Her er forskellene mellem de to:

 1. Formål og anvendelse:
  • Solfangeranlæg: Et solfangeranlæg bruger solens varmeenergi til at opvarme vand eller en varmebærer, typisk til rumopvarmning eller til produktion af varmt brugsvand. Det anvendes primært til opvarmning af boliger, swimmingpools, industrianlæg osv.
  • Solcelleanlæg: Et solcelleanlæg, også kendt som et fotovoltaisk anlæg (PV-anlæg), omdanner solens lysenergi direkte til elektricitet ved hjælp af solceller. Det producerer elektricitet, der kan bruges til at drive elektriske apparater, belysning, oplade batterier eller sende strøm til elnettet.
 2. Teknologi:
  • Solfangeranlæg: Et solfangeranlæg består normalt af solfangere, der er designet til at absorbere solens varmeenergi og overføre den til en væske, som derefter kan cirkulere og overføre varmen til et varmesystem.
  • Solcelleanlæg: Et solcelleanlæg består af solcellemoduler, der består af halvledermaterialer (typisk silicium), der genererer elektrisk strøm, når de udsættes for sollys. Denne elektricitet kan enten bruges øjeblikkeligt, lagres i batterier eller sendes til elnettet.
 3. Output:
  • Solfangeranlæg: Outputtet fra et solfangeranlæg er termisk energi i form af varmt vand eller varme, der kan bruges til opvarmning eller varmt brugsvand. Det producerer ikke elektricitet direkte.
  • Solcelleanlæg: Outputtet fra et solcelleanlæg er elektricitet. Det genererer strøm, der kan bruges til at drive forskellige elektriske apparater eller sendes til elnettet for at levere elektricitet til andre.
 4. Effektivitet og omfang:
  • Solfangeranlæg: Solfangeranlæg har typisk en højere termisk effektivitet end solcelleanlæg. De er mere velegnede til opvarmning og produktion af varmt vand i områder med et højt varmebehov.
  • Solcelleanlæg: Solcelleanlæg har typisk en lavere energikonverteringseffektivitet sammenlignet med solfangeranlæg, men de er mere alsidige og kan generere elektricitet til et bredere udvalg af anvendelser.

Det er værd at bemærke, at begge teknologier har deres egne fordele og anvendelser afhængigt af det ønskede formål. Nogle installationer kan